Gmina Dubeninki

Foto

Gmina Dubeninki położona jest w północno - wschodniej części województwa warmińsko - mazurskiego, graniczy z Obwodem Kaliningradzkim i Litwą. Powierzchnia gminy zajmuje obszar 205,18 km2. Wzdłuż gminy przebiega droga łącząca przejścia graniczne w Gołdapi i Budzisku. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Wielkim atutem jest położenie wśród wzgórz, jezior oraz legendarnej Puszczy Rominckiej, która zajmuje około 30% powierzchni. Dużą atrakcją puszczy są rezerwaty leśne: Boczki, Żytkiejmska Struga, Czerwona Struga, Dziki Kąt. Żyją tu między innymi: czarne bociany, łabędzie, bobry, łosie, wilki, jelenie, sarny i dziki. W rzekach i jeziorach występują wszystkie gatunki ryb słodkowodnych, a nawet typowe dla rzek górskich - pstrągi. W roku 1998 utworzono Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Do unikatowych zabytków technicznych należą wiadukty kolejowe o wysokości 32 metrów i długości 150 metrów zbudowane na początku XX wieku nad doliną Błędzianki, zwane Akweduktami Północy.

Foto Foto

Dubeninki założone zostały w roku 1615 przez Krzysztofa Gordeckiego. Do końca XVIII stulecia nazwane Gardejkami. W 1620 roku powstała parafia ewangelicka, a w roku 1863 utworzona została szkoła parafialna. Wśród mieszkańców przeważali Litwini. W 1657 roku wieś została zniszczona przez Tatarów. Do roku 1960 Dubeninki rozwijały się jako ponadwiejski ośrodek usługowy. W 1973 roku zostały siedzibą gminy.

Wójt Gminy

Ryszard Zieliński

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Trąbka

Foto Foto

Żytkiejmy, wieś w północno - wschodniej części gminy na skraju Puszczy Rominckiej w pobliżu granicy państwa przy drodze Gołdap - Szypliszki. Zachowało się w niej wiele ładnych, dużych, dobrze utrzymanych budynków wybudowanych przed 1945 rokiem. Do obiektów zabytkowych należą: kościół katolicki z XVI wieku, przebudowany w 1879 roku, cmentarz wojenny z 1914 - 1915 roku rosyjsko - niemiecki z mogiłami pojedyńczymi i zbiorowymi.

Foto Foto

Gmina ze względu na swój rolniczy i turystyczny charakter zainteresowana jest inwestowaniem w infrastrukturę turystyczną. Mało znane, ale bardzo atrakcyjne, dopiero przygotowane dla turystyki wypoczynkowej tereny znajdują się nad jeziorami Czarne, Przerośl, Stańczyki, Sumowo Niskie, Sumowo Wysokie. Potencjalnym inwestorom gmina oferuje do zagospodarowania tereny dla usług turystycznych w: Pluszkiejmach, Kiepojciach, Stańczykach, Czarnym i Sumowie.

Posiadamy do zagospodarowania:

POLA NAMIOTOWE

WAŻNIEJSZE ADRESY

NOCLEGI

SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

GASTRONOMIA

KULTURA

KOŚCIOŁY

Kliknij...